Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939

1920

Architectural Detail of Warsaw`s Praga District 1850-1939
Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. arch. Jadwigi Roguskiej

Autorzy:
Andrzej Cichy, Katarzyna Dankiewicz, Katarzyna Komar-Michalczyk, Małgorzata Korpała, Jerzy S. Majewski, Małgorzata Maksymiuk, Zbigniew Michalczyk, Jadwiga Roguska, Anna Agata Wagner
Recenzenci:
– dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. uczelni (Politechnika Łódzka)
– dr Iwona Szustakiewicz (Politechnika Warszawska)

Książka Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939 jest pierwszą publikacją w całości poświęconą detalom architektonicznym obiektów zlokalizowanych na warszawskiej Pradze. To publikacja zbiorowa, przygotowana pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. arch. Jadwigi Roguskiej, obejmująca dziesięć tekstów poświęconych różnym rodzajom detali architektonicznych: sztukateriom, balkonom, drewnianym i żelaznym wrotom, odbojom, detalowi schodów i klatek schodowych, płytkom posadzkowym, drzwiom, polichromiom, rozwiązaniom wypraw elewacyjnych w okresie międzywojennym i detalowi Pragi w latach 30. XX w. Teksty napisane zostały przez kilku autorów: Małgorzatę Maksymiuk, Annę Agatę Wagner, Andrzeja Cichego, Jadwigę Roguską, Katarzynę Komar-Michalczyk, Katarzynę Dankiewicz, Zbigniewa Michalczyka, Małgorzatę Korpałę i Jerzego S. Majewskiego. Teksty uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny. Do książki dodano indeksy: osobowy i topograficzny.

Z recenzji:
Różnorodność tematyki podejmowanej w tekstach została podporządkowana kluczowemu zagadnieniu potrzeby uzyskiwania i popularyzacji, zarówno wśród użytkowników, właścicieli, jak i potencjalnych inwestorów, wiedzy dotyczącej wielkiej wartości tego typu dziedzictwa kulturowego. […] Opracowanie jest wysoce interesujące poznawczo. Poszczególne artykuły wnoszą nową wiedzę teoretyczną i omawiają dokonania praktyczne w dziedzinie rozpoznania i ochrony autentyzmu wyjątkowych elementów dziedzictwa kulturowego w postaci wartościowego detalu architektonicznego wśród obiektów warszawskiej Pragi.

dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki

Prowadzone od lat 70. XX w. badania nad detalem architektury Warszawy, rozpoczęte w związku z rewaloryzacją większych zespołów zabudowy XIX w., koncentrowały się na zabudowie czynszowej Warszawy lewobrzeżnej. […] Na publikację składa się dziesięć artykułów. W tekstach dotyczących okresu historyzmu i secesji zastosowany został podział typologiczny: kolejne rozdziały, uszeregowane w logiczną narrację od dekoracji fasady po elementy wystroju klatek schodowych, prezentują ewolucję stosowanych rozwiązań w ujęciu chronologicznym. Książkę zamykają dwa rozdziały dotyczące okresu międzywojnia: na temat wypraw elewacyjnych oraz jednorodnych elementów zdobniczych z okresu dojrzałego modernizmu lat 30. XX wieku w ujęciu synchronicznym. […] Dokonane analizy w większości artykułów pozwoliły na wydobycie odrębności praskiego detalu w odniesieniu do lewobrzeżnej Warszawy. Chciałabym podkreślić wysoką wartość merytoryczną pracy. […] Jest to zarazem publikacja niezwykle praktyczna i potrzebna. Warszawska Praga to w ostatnich czasach obszar poddawany rewitalizacji i gentryfikacji, co wiąże się z rosnącą skalą prac remontowych. Wysoce pożądanym jest, by działania te prowadzone były z poszanowaniem architektonicznego dziedzictwa, czego nie da się osiągnąć bez gruntownej wiedzy. Wypada przeto wyrazić nadzieję, że po publikację sięgną nie tylko naukowcy czy amatorzy-pasjonaci, ale również inwestorzy, projektanci i wykonawcy prac konserwatorskich.

dr Iwona Szustakiewicz, Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej, Zakład Dziedzictwa Architektonicznego

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Wydawca: 
Fundacja Hereditas
Objętość: 
438 stron
Format: 
17 x 24 cm
Oprawa: 
twarda
ISBN: 
978-83-951050-1-2
Cena: 
85 zł

chcesz zamówić publikację?
Napisz do nas:
zamówienia@varsavianista.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj