17.2 C
Warszawa
piątek, 22 września, 2023

Kultura artystyczna stolicy w zabytkach XVII i pierwszej połowy XVIII w. Miscellanea, cz. II

wybrane najciekawsze zabytki architektury i budownictwa XVII i pierwszej połowy XVIII w. w historycznym centrum Warszawy.

28 sierpnia

w roku 1958 zmarła Lena Żelichowska.

18 sierpnia

regularną emisję rozpoczęło Polskie Radio.

Studio filmowe „Sfinks”

ma na swoim koncie kilkadziesiąt wyprodukowanych filmów.

Zakon bonifratrów

Nazwę ulicy Bonifraterskiej nadano od zakonu bonifratrów, przybyłych do Warszawy w 1650 r.

Rządowa Fabryka Machin Żelaznych

Niewielki zakład, początkowo napędzany siłą kieratu konnego, założono w 1826 r. na Solcu.

Elektryczna Kolej Dojazdowa

Od drugiej połowy lat 20. XX w. umożliwiała wyjazdy warszawiaków za miasto.

Pole golfowe w Powsinie

Nowe pole golfowe stało się modnym miejscem wypoczynku i zabawy.

Willa Ave

w Konstancinie została zaprojektowana przez Jana Heuricha mł.

wydarzenia
Nadchodzące

3 czerwca

Kamienice Śródmieścia Południowego.
Spotkanie na placyku pomiędzy pawilonami Dworca Warszawa Śródmieście.

20 czerwca

Przeznaczenie Feniksa. O zgruzopowstaniu miasta

22 czerwca (czwartek) godz. 18.00

"Architektura nowożytna Warszawy - wybrane aspekty, cz. 1" - prelekcja terenowa - prowadzi dr hab. Michał Wardzyński, prof. UW. Spotkanie przed bramą wejściową na teren klasztoru szarytek (ul. Tamka 35 / Ku Szarytkom)

20 lipca (czwartek) godz. 18.00

"Architektura nowożytna Warszawy - wybrane aspekty, cz. 2" - prelekcja terenowa - prowadzi dr hab. Michał Wardzyński, prof. UW. Spotykamy się przed kościołem wizytek, Krakowskie Przedmieście 34.

Najnowszy film

Studeo et Conservo XVI – warsztaty konserwatorskie 14

Studeo et Conservo - warsztaty konserwatorskie

Najnowsza książka

Drewniane Mazowsze – przewodnik rowerowy

Przewodnik rowerowy po drewnianych zabytkach architektury drewnianej województwa mazowieckiego. Niniejszy tom prezentuje pięć jednodniowych wycieczek rowerowych.

Najnowszy wpis

Kultura artystyczna stolicy w zabytkach XVII i pierwszej połowy XVIII w. Miscellanea, cz. II

wybrane najciekawsze zabytki architektury i budownictwa XVII i pierwszej połowy XVIII w. w historycznym centrum Warszawy.

Willa „Mucha”

została wzniesiona dla Władysława Buchnera na terenie podwarszawskiego Skolimowa.

Skolimów

Miejscowość przyciągała kupców, przemysłowców, artystów.

Warszawskie przedsiębiorstwo budowlane

brało udział we wznoszeniu wielu warszawskich budynków.

Kościół i klasztor szarytek

zostały zniszczone w 1939 r. i w czasie powstania warszawskiego.

Gmach Teatru Narodowego

wzniesiono siedem lat po rozebraniu Operalni Saskiej przy ulicy Królewskiej.

Mauzoleum Stanisława Kostki i Aleksandry Potockich

jest głównym akcentem przedpola rezydencji królewskiej w Wilanowie.

Motyw mięsa i wędlin

pojawia się chyba we wszystkich filmach Stanisława Barei.

Kamienica Józefa Ambroszkiewicza

stojąca przy pl. Trzech Krzyży 10 została wzniesiona w 1817 r.

Święto Pracy

Przywódcy państwowi pozdrawiali tłumy z trybuny przed Pałacem Kultury i Nauki.

Gmach Komory Wodnej

został zaprojektowany przez Antonia Corazziego i wzniesiony w latach 1824-1825.

Laurenty Lourse

był cukiernikiem o szwajcarskim rodowodzie. Nad Wisłę przywędrował z żoną i dwiema siostrami.

Teodor Dunin

Do dzisiaj uważa się go za jednego z najwybitniejszych lekarzy przełomu XIX i XX w.

UrodzinyPragi 375