-0.8 C
Warszawa
wtorek, 7 lutego, 2023

Udział warszawiaków w powstaniu styczniowym

W 2023 r. przypada 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Warszawa w okresie poprzedzającym powstanie była głównym ośrodkiem konspiracji i przygotowań do zrywu.

30 stycznia

w roku 1850 r. w Warszawie urodził się Aleksander Gierymski.

1 lutego

1 lutego 1944 r. w Warszawie wykonano wyrok śmierci na Franzu Kutscherze – dowódcy SS i policji dystryktu warszawskiego.

Szkoła przy Czarnieckiego

była prowadzona przez Stowarzyszenie „Rodziny Wojskowej”.

Zachęta

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zostało powołane w 1860 r.

Sylwester

a raczej bal sylwestrowy, rozpoczynał sezon karnawałowy w lokalach warszawskiego śródmieścia.

Barbara i Stanisław Brukalscy

odgrywali znaczącą rolę wśród architektów awangardowych.

Barbakan

stanowił umocnienie Bramy Nowomiejskiej, której zadaniem było bronić miasta od strony północnej.

Cytadela

Gigantyczny kompleks, zaprojektowany przez mjr. Iwana Dehna, realizowano w latach 1832-1834.

UrodzinyPragi 2023

Spacer pt. „Stara Praga, czyli między dwiema katedrami"

Najnowszy film

Studeo et Conservo XVI – warsztaty konserwatorskie 14

Studeo et Conservo - warsztaty konserwatorskie

Najnowsza książka

Drewniane Mazowsze – przewodnik rowerowy

Przewodnik rowerowy po drewnianych zabytkach architektury drewnianej województwa mazowieckiego. Niniejszy tom prezentuje pięć jednodniowych wycieczek rowerowych.

Najnowszy wpis

Udział warszawiaków w powstaniu styczniowym

W 2023 r. przypada 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Warszawa w okresie poprzedzającym powstanie była głównym ośrodkiem konspiracji i przygotowań do zrywu.

Pawiak

więzienie, kojarzone jest głównie z mrocznym okresem okupacji niemieckiej z lat 1939-1944.

Choinka bożonarodzeniowa

w Warszawie pojawiła się prawie sto lat wcześniej niż np. w Paryżu.

Rotunda

Konstrukcja budynku jest dziełem Stanisława Więcka i Włodzimierza Wojnowskiego.

Centralny Dom Towarowy

Projekt nowoczesnego budynku powstał w latach 1947-1948.

Amfiteatr w Łazienkach

powstał w 1787 r.; był wówczas budowlą drewnianą, prowizoryczną.

Plac Trzech Krzyży

świątynia, projektu Christiana Piotra Aignera, z lat 1818-1826.

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy

to jedna z ważniejszych świątyń warszawskiego Śródmieścia.

Park im. Stefana Żeromskiego

powstał teren dawnego fortu Sokolnickiego, potężnego obiektu carskiego.

Ulica Marszałkowska

Spójrzmy na ulicę Marszałkowską sprzed I wojny światowej.

Pałac Mostowskich

W 1823 r. Antonio Corazzi przebudował dawny pałac Hilzenów.

Dom Spółdzielni „Proporzec”

W 1929 r. rozrysowano projekt domu Spółdzielni „Proporzec” przy al. Szucha 16.

Ogród Saski

To, jakim widzimy go dzisiaj, zawdzięczamy Alinie Scholtz oraz Romualdowi Guttowi.

wydarzenia
Nadchodzące

8 lutego 2023

Warszawa na zakrętach historii. Warszawa u progu powstania styczniowego.

11 lutego 2023

URODZINY PRAGI 2023. Spacer pt. „Stara Praga, czyli między dwiema katedrami"

28 lutego 2023

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”. O toponimii Warszawy

21 marca 2023

Śmieci, odpady, resztki... Warszawskie urbanomarginalia

25 kwietnia 2023

(Nie)widoczność i wizualność getta warszawskiego. Ostańce nieistniejącego miasta

23 maja 2023

Miasto wielu środków. O warszawskich rynkach

20 czerwca 2023

Przeznaczenie Feniksa. O zgruzopowstaniu miasta