12.2 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Warszawska Syrena jako motyw ozdobny biżuterii

Pod koniec XIX w. wraz z rozwojem sztuki użytkowej wizerunek Syreny zaczął być coraz śmielej wykorzystywany jako motyw ozdobny w architekturze, medalierstwie, a z czasem także w przedmiotach codziennego użytku, np. nożykach do papieru i także w biżuterii.

18 marca

18 marca 1861 r. urodził się Czesław Domaniewski.

16 marca

16 marca 1881 na świat przyszedł Jan Witkiewicz ps. Koszczyc.

Jan Krzysztof Markowski

był współautorem legendarnego „Marszu Mokotowa".

Gmach przy Grójeckiej 93

był pierwszym nowoczesnym budynkiem szkolnym na Ochocie.

Szkoła powszechna na Kole

W latach 1937-1938 wybudowano gmach szkoły przy ulicy Ożarowskiej.

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa

została powołana do życia w 1921 r.

Dom Żołnierza

Dom Żołnierza był instytucją szczególną nie tylko na mapie Pragi, lecz także całej Warszawy.

Dworzec Petersburski

był końcową stacją najdłuższej linii kolejowej dochodzącej do Warszawy.

wydarzenia
Nadchodzące

21 marca 2023 roku w godzinach 18:00–19:30

W imieniu organizatorów – Muzeum Warszawy oraz Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego zapraszam Państwa do udziału w kolejnej, już 21. odsłonie Seminarium Warszawskiego.

21 marca 2023

Śmieci, odpady, resztki... Warszawskie urbanomarginalia

25 kwietnia 2023

(Nie)widoczność i wizualność getta warszawskiego. Ostańce nieistniejącego miasta

20 czerwca 2023

Przeznaczenie Feniksa. O zgruzopowstaniu miasta

23 maja 2023

Miasto wielu środków. O warszawskich rynkach

Najnowszy film

Studeo et Conservo XVI – warsztaty konserwatorskie 14

Studeo et Conservo - warsztaty konserwatorskie

Najnowsza książka

Drewniane Mazowsze – przewodnik rowerowy

Przewodnik rowerowy po drewnianych zabytkach architektury drewnianej województwa mazowieckiego. Niniejszy tom prezentuje pięć jednodniowych wycieczek rowerowych.

Najnowszy wpis

Jan Krzysztof Markowski

był współautorem legendarnego „Marszu Mokotowa".

Szkoła przy Czarnieckiego

była prowadzona przez Stowarzyszenie „Rodziny Wojskowej”.

Zachęta

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zostało powołane w 1860 r.

Sylwester

a raczej bal sylwestrowy, rozpoczynał sezon karnawałowy w lokalach warszawskiego śródmieścia.

Barbara i Stanisław Brukalscy

odgrywali znaczącą rolę wśród architektów awangardowych.

Barbakan

stanowił umocnienie Bramy Nowomiejskiej, której zadaniem było bronić miasta od strony północnej.

Cytadela

Gigantyczny kompleks, zaprojektowany przez mjr. Iwana Dehna, realizowano w latach 1832-1834.

Pawiak

więzienie, kojarzone jest głównie z mrocznym okresem okupacji niemieckiej z lat 1939-1944.

Choinka bożonarodzeniowa

w Warszawie pojawiła się prawie sto lat wcześniej niż np. w Paryżu.

Rotunda

Konstrukcja budynku jest dziełem Stanisława Więcka i Włodzimierza Wojnowskiego.

Centralny Dom Towarowy

Projekt nowoczesnego budynku powstał w latach 1947-1948.

Amfiteatr w Łazienkach

powstał w 1787 r.; był wówczas budowlą drewnianą, prowizoryczną.

Plac Trzech Krzyży

świątynia, projektu Christiana Piotra Aignera, z lat 1818-1826.

UrodzinyPragi 375