Lapidarium warszawskie. Szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII w.

936

Autor:
dr hab. Michał Wardzyński – adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Dawnej Instytutu Historii Sztuki UW. Naukowo zajmuje się rzeźbą i małą architekturą 2. połowy XVI, XVII i XVIII w., koncentrując się na problematyce funkcji i roli materiału oraz procesem twórczym rzeźby, geografii artystycznej oraz na historycznym i ekonomiczno-socjologicznym kontekście powstawania dzieł sztuki.

przy współpracy: Huberta Kowalskiego oraz Piotra J. Jamskiego

Niewielu z czytelników varsavianów, ale i książek o historii, kulturze i sztuce w szerszym ujęciu terytorialnym, bez dłuższego zastanowienia powiąże Warszawę z nowożytnymi zabytkami rzeźby kamiennej i marmurowej o znaczącej wartości. Nadwiślańska stolica „[…] dla wielu osób interesujących się historią sztuki i kultury materialnej jawi się jako miasto gruzów, którego dziedzictwo materialne doby nowożytnej właściwie już nie istnieje. Kulminację tych zniszczeń w hekatombie II wojny światowej poprzedziły jednak wcześniejsze katastrofy: <<potop szwedzki>> i wojna północna, rozbiory, bezprecedensowa gwałtowna modernizacja miasta w ciągu XIX i XX w., wreszcie – niejednokrotnie – brak świadomości i należytej opieki nad zabytkami staropolskimi.” – mówi sam autor we Wprowadzeniu. Tymczasem zgromadzony w trakcie wieloletnich badań i teraz przedstawiony w książce materiał – ujęty w szerokim kontekście sztuki terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego – przywraca stolicy należne jej miejsce na mapie rzeźby i kamieniarki Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.

W publikacji zaprezentowano także sensacyjne wyniki eksploracji realizowanych w ramach projektu “Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki”, kierowanego przez dr. Huberta Kowalskiego. Otworzyły one nowy etap studiów i zaowocowały znaczącym powiększeniem materiału badawczego o relikty zrabowanych przez Szwedów w 1655 i 1657 r. elementów kamieniarki architektonicznej Villae Regiae Władysława IV i Jana II Kazimierza Wazów przy Krakowskim Przedmieściu.

Pierwszej prezentacji doczekały się na lamach książki także przełomowe ustalenia źródłowe
i historyczno-artystyczne dotyczące bezprecedensowych zamówień rzeźbiarskich króla Jana III Sobieskiego z lat 1681-94 w Amsterdamie i Antwerpii dla rezydencji i ogrodu
w Wilanowie.

Tekst wzbogaca imponujący materiał ilustracyjny, szczegółowa bibliografia przedmiotu oraz podstawa źródłowa.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013
Wydawca: 
Fundacja Hereditas
Objętość: 
368 stron
Format: 
175 mm x 250 mm
Oprawa: 
miękka
ISBN: 
978-83-937739-1-6
ISBN: 
978-83-62189-31-1

Nakład wyczerpany:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj